القائمة الرئيسية

الصفحات

دروس تمارين وفروض الرياضيات اولى باك علوم تجريبية خيار فرنسي

 دروس تمارين وفروض الرياضيات اولى باك علوم تجريبية خيار فرنسي 

semestre 1 :

Notions de logique 

   cours  
Cours1  
   série d'exercices  

Généralité sur les fonctions numériques 

   cours 
   série d'exercices 

Barycentre

   cours 
   série d'exercices 

Produit scalaire dans le plan

   cours 
   série d'exercices 

Les suites numériques

   cours 
       Cours 1   Cours 2   Cours 3
   série d'exercices 
        Série 1   Série 2

Contrôle surveillé 3 
reaction:

تعليقات